Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. S. K. Kuczyńskiego. Edycja 2022 - etap II

Nagroda im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, edycja 2022 – etap II

9 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego, przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Był to finał XI edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2021 r.

Jury (złożone z Rady Redakcyjnej i Redakcji pisma) przyznało następujące nagrody:

W kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I nagroda – Borys Paszkiewicz, Silesiorum moneta, czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419–1526) z katalogiem monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327–1526, Bibliotheca Nummaria Leopoldina, t. 3, Warszawskie Centrum Numizmatyczne Marek Kondrat, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawa–Wrocław 2021, ss. 465

II nagroda – Witold Brzeziński, Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. Magnificae et generosae. Zagadnienia demograficzne i majątkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021, ss. 832

III nagroda – Anna Horeczy, Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 2021, ss. 459

W kategorii Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

I nagrodaCorpus epistularum Ioannis Dantisci, editionem curant Georgius Axer et Anna Skolimowska, pars 1: Ioannis Dantisci epistulae Latinae, vol. 2: Ioannis Dantisci epistulae Latinae a. 1538–1539, e manuscriptis collegerunt, ediderunt, commentariis annotationibusque instruxerunt Anna Skolimowska et Catharina Gołąbek adiutrice Catharina Tomaszuk, Artium Liberalium Facultas – Universitas Varsoviensis, Academia Scientiarum et Litterarum Polona, sub patronatu Academiarum Unionis Internationalis, Varsoviae–Cracoviae 2021, ss. 356

II nagrodaOrzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815–2015), t. 1–3, red. Marek Adamczewski (t. 1: Sławomir Górzyński, Orzeł Biały 1815–1914; t. 2: Marek Adamczewski, Ilona Florczak, Orzeł Biały 1914–1944; t. 3: Aleksandra Jaworska, Marek Adamczewski, Orzeł Biały 1944–2015), Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Wydawnictwo DiG, t. 3 we współpracy z Edition La Rama, Warszawa 2021, ss. 324+1119+1165

III nagrodaAkta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1696–1772 (1792), wyd. Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Staropolski Parlamentaryzm, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. XXV+939

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności