Ułatwienia dostępu

Skip to main content

e-ISSN 2451–1331   |   p-ISSN 0081–7147

Studia Źródłoznawcze

„Studia Źródłoznawcze. Commentationes” są wydawnictwem ciągłym wydawanym są przez Instytut Historii PAN w koedycji z Fundacją Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk poświęconym naukom pomocniczym historii i źródłoznawstwu, czyli klasyfikacji źródeł historycznych, metodom badań i krytyki właściwym dla poszczególnych rodzajów źródeł oraz edytorstwu źródeł historycznych w zakresie czasowym od średniowiecza do XIX w. Na jego łamach publikuje się studia i artykuły, materiały, edycje krytyczne niewielkich źródeł historycznych, recenzje i zapiski krytyczne z bieżących publikacji mieszczących się w profilu wydawnictwa, a także kronikę naukową. „Studia Źródłoznawcze” są czasopismem recenzowanym.

W ostatnich latach „Studia Źródłoznawcze” realizowały program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” MNiSW. Aktualnie realizowany jest 2-letni projekt MEiN „Rozwój czasopism naukowych”.

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 100 (na podstawie listy opublikowanej 5.01.2024)

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, literaturoznawstwo.

Języki publikacji: polski, angielski.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.
Czasopismo wydawane jest na zasadzie open access na licencji CC BY.


© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności