Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. S. K. Kuczyńskiego. Edycja 2021 - etap II

Nagroda im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, edycja 2021 – etap II

3 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego, przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Był to finał X edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2020 r.

Jury (złożone z Rady Redakcyjnej i Redakcji pisma) przyznało następujące nagrody:

W kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I nagroda – Dorota Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane „Kazania augustiańskie” w perspektywie historycznojęzykowej, Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteczka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Seria Językoznawcza, nr 52, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020, ss. 247

II nagroda – Piotr Kołpak, Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów, Monografie Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, t. 4, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2020, ss. 431

III nagroda – Lidia Grzybowska, Kazania „de tempore” i „de sanctis” Mikołaja z Błonia. Zarys monografii, Studia Staropolskie. Series Nova, t. 50 (106), Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2020, ss. 543

W kategorii Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

I nagroda„Processus contra Templarios in Francia”. Procès-verbaux de la procédure menée par la commission pontificale à Paris (1309–1311). Édition critique, wyd. Magdalena Satora, t. 1–2, Later Medieval Europe, t. 21, Brill, Leiden 2020, ss. XI + 964 (t. 1), XI + 974–1314 (t. 2)

II nagrodaCorrespondance du roi Stanislas-Auguste et de Luigi Malabaila di Canale (1765–1773), édition et élaboration Jakub Bajer, Instytut Historii PAN, Warszawa 2020, ss. 378

III nagrodaTeki Górskiego (sygn. BOZ 2053), cz. 1–3 (cz. 1: Teki I–XV, cz. 2: Teki XVI–XXIX, cz. 3: Indeksy), oprac. Patryk Sapała, Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, ser. 3: Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, t. 7, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2020, ss. 770 (t. 1), 729 (t. 2), 314 (t. 3)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności