Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2013

Jury Nagrody na posiedzeniu w dn. 29 listopada 2013 r. zdecydowało o uhonorowaniu trzech pozycji w każdej z tych kategorii. W odniesieniu do edycji źródłowych było to zarazem wyróżnienie dla serii, w których ukazały się te pozycje.

Edycje źródłowe:

I nagroda – Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, t. I, część A i B, t. 4, cz. A i B, pod red. Waldemara Bukowskiego, Bogusława Dybasia, Zbigniewa Nogi, Kraków 2012;

II nagroda – Księga ziemska krakowska,  2: 1394-1397, wyd. Waldemar Bukowski, Maciej Zdanek, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, seria 2: Pomniki Prawa Polskiego, dział 1: Prawo Ziemskie, t. 3, Warszawa 2012;

III nagroda – Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, wyd. Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Sochacka, wstęp Piotr Dymmel i wydawcy, Fontes Lublinenses, pod red. Piotra Dymmela, t. 4, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2012.

Opracowania z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I nagroda – Witold Brzeziński, Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku, Biblioteka Genealogiczna, pod red. Marka Górnego, Wrocław 2012;

II nagroda – Wojciech Drelicharz, Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 1, Kraków 2012;

III nagroda – Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.

Na posiedzeniu dokonano korekty regulaminu Nagrody. Począwszy od następnej edycji, za 2013 r., zgłoszenia publikacji będą przyjmowane do końca czerwca, w tym przypadku do 30 czerwca 2014 r.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności