Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2014

Jury Nagrody na posiedzeniu w dn. 5 grudnia 2014 r. przyznało nagrody pięciu nominowanym pozycjom. W odniesieniu do najlepszej edycji źródłowej było to zarazem wyróżnienie dla serii, w której się ukazała ta publikacja.

Edycje źródłowe:

I nagroda – Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 2, Amicorum sermones mutui, Vol. 3 Epistulae Alphonsi Valdesii et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Alfonso de Valdés. Supplement: Ioannes Dantiscus’ correspondence with Juan de Valdés and Mercurino Arborio di Gattinara), ed. Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow 2013

II nagroda – Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. Jacek Kowalkowski, Wiesław Nowosad, Warszawa 2013, ss. 436

Opracowania z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I nagroda – Stanislava Kuzmová, Preaching Saint Stanislaus. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult, Warszawa 2013

II nagroda – Anna Zajchowska, Między uniwersytetem a zakonem. Biografia i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic († 1446), Warszawa 2013

III nagroda – Janusz Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Lublin 2013

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności