Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2012

22 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie jury nagrody Studiów Źródłoznawczych im. Prof. Stefana K. Kuczyńskiego za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
I NAGRODA - Tomasz Gałuszka OP, 
Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum Cap. I-II. Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu, Kraków 2011;
II NAGRODA - Anna Łosowska, 
Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011;
III NAGRODA - Paweł Stróżyk, 
Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie drzwi gnieźnieńskich, Poznań 2011;
IV NAGRODA - 
Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku, red. Antoni Barciak, Karel Mueller, t. 2 (1401-1450), Opava-Opole-Katowice 2011.

Jury zdecydowało też, że w następnej edycji ulegnie rozszerzeniu zakres chronologiczny konkursu, a ponadto przyznawać się będzie nagrody w dwóch kategoriach: monografie oraz edycje źródłowe.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności