Skip to main content

Redakcja

Redaktorzy naczelni:

Członkowie komitetu redakcyjnego:

Sekretarz redakcji*:

  • dr Hanna Rajfura
    (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Rafał Rutkowski
    Uniwersytet Warszawski

  • Redaktor językowa (j. polski): mgr Jolanta Rudzińska
  • Redaktor językowa (j. angielski): mgr Grażyna Waluga

* Sekretarz redakcji upoważniony jest do podpisywania rachunków z tytułu umowy o dzieło i umowy-zlecenia jako przyjmujący pracę.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności