Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Redakcje

Redaktorzy naczelni:

Członkowie komitetu redakcyjnego:

Sekretarz redakcji*:

Asystent redakcji:

  • Redaktor językowa (j. polski): mgr Jolanta Rudzińska
  • Redaktor językowa (j. angielski): mgr Grażyna Waluga

* Sekretarz redakcji upoważniony jest do podpisywania rachunków z tytułu umowy o dzieło i umowy-zlecenia jako przyjmujący pracę.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności