Accessibility Tools

Skip to main content

Publication fee

Authors publishing in the journal do not incur any costs for doing so. At no stage of the text processing does the editorial office collect fees from authors for the acceptance of the text for evaluation, its external reviews, text editing, preparation for printing, or placement on the website. The journal is entirely funded by state budget resources.

Copyrights

All copyrights remain with the author. The author grants The editorial office a free license to use the work under the Creative Commons terms. The publisher grants permission for the reprinting of the text published in the journal, provided that the original place of publication is cited.

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Wydawcy czasopisma, którymi są Instytut Historii im. Tadeusz Manteuffla PAN (dalej: IH PAN) oraz Fundacja Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (dalej: FIH PAN), zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.studia-zrodloznawcze.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa czasopisma wydawanego przez IH PAN oraz FIH PAN jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF - wydzielone artykuły naukowe - będące integralną częścią poszczególnych numerów czasopisma, sformatowane zgodnie z layoutem czasopisma opracowanym na potrzeby numeru wydawanego w wersji papierowej.  Struktura wewnętrzna pliku odpowiada wymaganiom stawianym artykułom naukowym i może nie być poprawnie rozpoznawalna.
  • Niektóre zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają lub mają nieprawidłowy tekst alternatywny. Ilustracje wbudowane w pliki pdf stanowiące integralne artykuły naukowe nie posiadają tekstu alternatywnego, gdyż odpowiadają wymaganiom stawianym wersji drukowanej czasopisma. 
  • Część tekstów zamieszczonych na stronie nie ma nadanego stylu wypunktowania. Podobnie jest z nagłówkami, które nie posiadają nadanego stylu, są tylko wyróżnione większą czcionką.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa IH PAN posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • mapę strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez IH PAN. Oświadczenie zaktualizowano 2022-11-30 po wprowadzeniu części poprawek podczas prac modernizacyjnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej IH PAN można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej jest dr inż. Monika Ćwiklińska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 831-02-61(62) wew. 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Główną siedzibą Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk są trzy kamienice położone przy Rynku Starego Miasta 29 i 31 oraz ulicy Piwnej 48 w Warszawie. Ponadto IH PAN korzysta na podstawie umów najmu z czterech lokali położonych w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Toruniu.

Warszawa

Kamienica przy Rynku Starego Miasta 31 jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, kamienica przy Rynku Starego Miasta 29 – czterokondygnacyjnym, zaś kamienica przy ulicy Piwnej 48 – trzykondygnacyjnym. Kamienice połączone są ze sobą korytarzami i dwoma klatkami schodowymi. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 1717,92 m². W kamienicach nie ma windy.

Komunikacja miejska

W odległości około 400 m znajduje się komunikacja publiczna – autobus, tramwaj. Usytuowanie budynków umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

Miejsca parkingowe

IH PAN nie dysponuje żadnym miejscem parkingowym. Na Starym Mieście obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami samochodowymi. IH PAN dysponuje identyfikatorem (na okaziciela), umożliwiającym podjazd (i postój) samochodem pod drzwi IH PAN. Osoby niepełnosprawne, poruszające się pojazdami z nalepioną plakietką (oraz posiadające legitymację informującą o niepełnosprawności) mogą podjechać pod drzwi IH PAN.

Wejście

Ciągi piesze (chodniki i ulice) prowadzące do wejścia do budynku są w stanie dobrym. Główne wejście do IH PAN zlokalizowane jest w kamienicy przy Rynku Starego Miasta 31. Do wejścia prowadzą 2 stopnie schodów, bez poręczy. Przed wejściem zamontowany jest video-fon. Zarówno wejście do budynku, jak i klatki schodowe wewnątrz nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze, I oraz II piętrze znajdują się stoliki i krzesła pełniące funkcję poczekalni. Na każdym piętrze umieszczony jest graficzny rozkład pomieszczeń. Osoby zatrudnione w portierni na parterze budynku mają obowiązek udzielenia pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom korzystającym z psa asystującego.

Schody, korytarze

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe – jedna w kamienicy przy Rynku Starego Miasta 29, druga łączy kamienice przy Rynku Starego Miasta 31 z kamienicą przy ul. Piwnej 48. Biegi schodów, korytarze, drzwi oraz spoczniki mają odpowiednią szerokość. Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów. Obie klatki schodowe wyposażone są w poręcze.

Toalety

W budynku zlokalizowanych jest 12 ogólnodostępnych toalet. Nie są one dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Toalety nie posiadają przycisków alarmowych.

Ewakuacja

Budynek posiada 2 wyjścia ewakuacyjne.

Inne informacje

W budynku brak jest miejsca dla karmiących matek, nie ma również kącika zabaw dla małych dzieci. W IH PAN nie ma pętli indukcyjnych. Jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, ale po wcześniejszym umówieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ethical Standards for Peer Reviews

All submitted typescripts are considered privileged information and have to be treated as such. Reviewers (also those who declined a review invitation) and editors are instructed to treat submissions in strict confidence, and are expected to maintain confidentiality of a typescript’s contents, except for its author, editorial staff and the editor, unless with the consent of the Editor-in-Chief. They are forbidden to reveal the information to anyone and in any form.

Reviews should be made objectively, and feedback should be clearly formulated so that authors can use it to improve their texts. Personal criticism of the authors is inappropriate.

Reviewers, to the best of their knowledge, should indicate published works that have not been cited by the authors.

The reviewer should notify the editors of any significant similarity of the typescript to any other text (published or unpublished) of which he has knowledge.

A reviewer who has a conflict of interest resulting from competition, cooperation or other relations or connections with any of the authors, organisations and institutions related to the typescript should immediately notify of the fact the Journal’s Editors.

Unpublished materials disclosed in the submission may not be used in the reviewer’s own research without the clear written consent of the authors.

Access to and Storage of Data

Authors may be requested to provide (in digital form) the output data from the research together with the typescript for review. They should also be prepared to make data public, if possible. Authors should ensure that such data is available to other professionals for at least 10 years after publication, preferably through research data repositories (institutional or domain-specific).

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności