Procedura recenzowania

 Wymogi redakcyjne

 Procedura zabezpieczająca 
Formularz recenzji wewnętrznej