Nagroda im. S.K. Kuczyńskiego. Edycja 2022 – etap I

Zakończył się I etap Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Jest to XI edycja konkursu, w której oceniane są książki wydane w 2021 r.

Do II etapu przeszły następujące publikacje (kolejność alfabetyczna):

Opracowania z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii

Witold Brzeziński, Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. Magnificae et generosae. Zagadnienia demograficzne i majątkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021, ss. 832

Anna Horeczy, Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 2021, ss. 459

Borys Paszkiewicz, Silesiorum moneta, czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419–1526) z katalogiem monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327–1526, Bibliotheca Nummaria Leopoldina, t. 3, Warszawskie Centrum Numizmatyczne Marek Kondrat, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawa–Wrocław 2021, ss. 465

Edycje źródłowe i pomoce naukowe

Akta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1696–1772 (1792), wyd. Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Staropolski Parlamentaryzm, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. XXV+939

Corpus epistularum Ioannis Dantisci, editionem curant Georgius Axer et Anna Skolimowska, pars 1: Ioannis Dantisci epistulae Latinae, vol. 2: Ioannis Dantisci epistulae Latinae a. 1538–1539, e manuscriptis collegerunt, ediderunt, commentariis annotationibusque instruxerunt Anna Skolimowska et Catharina Gołąbek adiutrice Catharina Tomaszuk, Artium Liberalium Facultas – Universitas Varsoviensis, Academia Scientiarum et Litterarum Polona, sub patronatu Academiarum Unionis Internationalis, Varsoviae–Cracoviae 2021, ss. 356

Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815–2015), t. 1–3, red. Marek Adamczewski (t. 1: Sławomir Górzyński, Orzeł Biały 1815–1914; t. 2: Marek Adamczewski, Ilona Florczak, Orzeł Biały 1914–1944; t. 3: Aleksandra Jaworska, Marek Adamczewski, Orzeł Biały 1944–2015), Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Wydawnictwo DiG, t. 3 we współpracy z Edition La Rama, Warszawa 2021, ss. 324+1119+1165

 

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu nastąpi w początkach grudnia 2022 r. podczas zebrania Jury Nagrody: Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego „Studiów Źródłoznawczych”.