Nagroda im. S.K. Kuczyńskiego. Edycja 2021 – etap I

Zakończył się I etap Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Jest to X edycja konkursu, w której oceniane są książki wydane w 2020 r.

Do II etapu przeszły następujące publikacje (kolejność alfabetyczna):

OPRACOWANIA:

Lidia Grzybowska, Kazania „de tempore” i „de sanctis” Mikołaja z Błonia. Zarys monografii, Studia Staropolskie. Series Nova, t. 50 (106), Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2020, ss. 543;

Piotr Kołpak, Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów, Monografie Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, t. 4, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2020, ss. 431;

Dorota Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane „Kazania augustiańskie” w perspektywie historycznojęzykowej, Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteczka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Seria Językoznawcza, nr 52, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020, ss. 247.

EDYCJE ŹRÓDŁOWE:

Correspondance du roi Stanislas-Auguste et de Luigi Malabaila di Canale (1765–1773), édition et élaboration Jakub Bajer, Instytut Historii PAN, Warszawa 2020, ss. 378;

„Processus contra Templarios in Francia”. Procès-verbaux de la procédure menée par la commission pontificale à Paris (1309–1311). Édition critique, wyd. Magdalena Satora, t. 1–2, Later Medieval Europe, t. 21, Brill, Leiden 2020, ss. XI + 964 (t. 1), XI + 974–1314 (t. 2);

Teki Górskiego (sygn. BOZ 2053), cz. 1–3 (cz. 1: Teki I–XV, cz. 2: Teki XVI–XXIX, cz. 3: Indeksy), oprac. Patryk Sapała, Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, ser. 3: Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, t. 7, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2020, ss. 770 (t. 1), 729 (t. 2), 314 (t. 3).

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu nastąpi w początkach grudnia 2021 r. podczas zebrania Jury Nagrody: Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego „Studiów Źródłoznawczych”.