Studia Źródłoznawcze, t. LVIII (2020)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego — regulaminp007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2019 r.


Rozprawy

p007 0 00 01Roman MICHAŁOWSKI – Pasja z Tegernsee: misja u pogan, liturgia i kreacja hagiograficznap007 0 00 01Marek Daniel KOWALSKI – Spór kanonika Wernera von Czettritz z klasztorem św. Macieja we Wrocławiu – proces sądowy w Rocie Rzymskiej i jego dokumentacja źródłowap007 0 00 01Anna ZAJCHOWSKA-BOŁTROMIUK – Henry Bitterfeld, Thomas Aquinas and Identifying Sources in Late Medieval Texts. A Case Study of „De formatione et reformatione Ordinis Fratrum Praedicatorum”


p007 0 00 01Miłosz SOSNOWSKI – Właściciel „Psałterza floriańskiego” w pierwszej połowie XV wieku 

 

p007 0 00 01Anna HORECZY – Cytaty w listach Piotra Wolframa – między średniowieczem a renesansowym humanizmem

 

 

p007 0 00 01Zdzisław KOCZARSKI – W sporze o Długosza argument nowy: przejątki z Petrarki w „Rocznikach” Jana Długosza

 

 

p007 0 00 01Piotr OKNIŃSKI – Kodeks Baltazara Behema jako świadectwo miejskiej ideologii władzy

 

 

p007 0 00 01Marta PIBER-ZBIERANOWSKA – Pieczęcie księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny z czasu jej regencji na Mazowszu w latach 1503–1518

 

 

p007 0 00 01Jakub BAJER – Dzieje archiwum księcia Ksawerego Saskiego – historycznego dziedzictwa Francji, Polski i Niemiec

 

 

p007 0 00 01Tomasz PANECKI – Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807–1812)

 

 

Materiały

p007 0 00 01Tomasz JUREK – Dokument Przemysła II dla Piotra Winiarczyca

 

p007 0 00 01Michał KULPA – „Sukcesja prawowitych dziedziców Pomorza” Jana Dąbrówki. Studium źródłoznawcze i edycja krytyczna

 

p007 0 00 01Alicja SUMOWSKA, Marcin SUMOWSKI – Średniowieczne rachunki kościoła Świętojańskiego w Toruniu. Uwagi źródłoznawcze

 

 

p007 0 00 01Dariusz MILEWSKI – Listy senatorów koronnych do margrabiego Jerzego Fryderyka i nadradców pruskich w okresie trzeciego bezkrólewia (1586–1587)

 

 

p007 0 00 01Recenzje


p007 0 00 01Zapiski krytyczne

 

p007 0 00 01Spis skrótów


p007 0 00 01Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”